اهداف

مهمترین هدف شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس، بهبود کیفیت بهداشت و سلامت تمام اقشار جامعه می باشد که در این راستا با انجام تحقیقات کاربردی موثر در جهت رفع نیازهای صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی تلاش شده است تا نقش موثری در ارتقاء کیفیت فرآورده های تولیدی ایفا نماید. در این زمینه می توان به انجام آزمایشات کنترل کیفی و مطالعات بیواکی والانسی برروی صدها دارو، آزمایشات تعیین باقیمانده های دارویی (آنتی بیوتیک ها، ناتامایسین و هورمونها) در شیر، فرآورده های لبنی و پاره ای از مواد غذایی اشاره کرد. همچنین در زمینه تولید فرآورده های سلامت محور به منظور پیشگیری از بیماری های ناشی از سوء تغذیه، بهبود کیفیت سلامت و کاهش هزینه های درمان، اقدام به تولید قرص فروشل® نموده است که جهت پیشگیری و رفع کم خونی ناشی از کمبود آهن مورد استفاده قرار می گیرد.