مقاله
مقـــاله
Study of pharmacokinetics of Omeprazole and its metabolites in Iranian volunteers using high performance liquid chromatography
Study of pharmacokinetics of Omeprazole and its metabolites in Iranian volunteers using high performance liquid chromatography
نظـــر کاربــــران
ارســـال نظـــر
نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی