مجوزها
مجـــوز ها
پروانه تحقیقاتی شماره 60001- 81586 از وزارت صنایع
پروانه تحقیقاتی وزارت صنایع

پروانه تحقیقاتی وزارت صنایع

مجوز انجام تحقیقات و کنترل داروها به شماره 7111/42/5/ ک مورخ 22/6/1374 از کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادد بیولوژیک) اداره کل نظارت بر امور دارو
مجوز انجام تحقیقات و کنترل داروها

مجوز انجام تحقیقات و کنترل داروها

پروانه ساخت مکمل تغذیه ای آهن - قرص فروشل 50 - به شماره 31196/665 مورخ 27/03/1393
پروانه ساخت مکمل تغذیه ای

پروانه ساخت مکمل تغذیه ای

پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز به شماره 6885/985 از آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو در زمینه "بررسی باقیمانده های دارویی در محصولات لبنی شامل آنتی بیوتیک های تتراسیکلین، ناتامایسین، هورمونها و ...، تعیین مقدار و اندازه گیری اسیدهای آمینه، فنیل آلانین در انواع مواد غذایی و آزمایشات فیزیکوشیمیایی دارو
پروانه بهره برداری آزمایشگاه

پروانه بهره برداری آزمایشگاه

تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی