خدمات آزمایشگاهی
خدمات آزمایشگاهی
  • .تعیین مقدار اسید های آمینه در فرآورده های غذایی
    تعیین مقدار اسید های آمینه در فرآورده های غذایی
  • .تعیین مقدار آنتی بیوتیک های تتراسیکلین در فرآورده های لبنی
    تعیین مقدار آنتی بیوتیک های تتراسیکلین در فرآورده های لبنی
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی