خدمات آزمایشگاهی
خدمات آزمایشگاهی
 • .آزمایشات درون تن داروهای انسانی و دامی
  آزمایشات درون تن داروهای انسانی و دامی
  - تجویز دارو به داوطلب سالم انسانی در قالب مطالعات بیواکیوالانسی (همسنگی زیستی) - تجویز دارو به دام و طیور سالم در قالب مطالعات بیواکیوالانسی (همسنگی زیستی) - نمونه گیری خون در فواصل زمانی تعریف شده در پروپوزال داروی مورد مطالعه - تعیین مقدار خود دارو ویا متابولیت دارو در نمونه های سرم و یا پلاسما - بررسی اثر فارماکولوژیک دارو
 • .آزمایشات برون تن
  آزمایشات برون تن
   تعیین خلوص ماده اولیه  تعیین مقدار ماده موثره در اشکال مختلف دارویی  تعیین یکنواختی ماده موثره در شکل دارویی  بررسی روند آزاد سازی ماده موثره از فرم دارویی  بررسی پایداری اشکال دارویی
 • .فرمولاسیون
  فرمولاسیون
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی