آزمایشگاه همکار
آزمایشــــگاه همـــکار
فرم همکاری
نــام آزمایشگاه/شرکت:
نــام مدیرعامل:
تاریخ تاسیس:
/ /
زمینه فعالیت:
درخواست :
شماره تلفن:
21.87126000
تلفن همراه:
09123450789
آدرس:
تهران، تهران، خیابان...
پست الکترونیک:
info@ParsBiopharmacy.com
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی